Woongroep Haarlem
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Zithoek groepsruimte
Knutselen met Driekoningen
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Startweekend 2019 in Salland, Maathoeve
Terras bij de groepsruimte
Nieuwe bewoners welkom heten
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
1e advent in onze kapel
Binnenstraattafel
Binnenstraat vide oostkant
Luchtfoto (drone)
Picknick tijdens een groepsweekend
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Groepsruimte
Middenvide van de binnenstraat
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Groepskeuken
Na een ‘binnenstraatdiner’
Jubileumviering 25 jaar
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
Kaarsje branden in de kapel
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Vide westkant van de binnenstraat
Voor ons 25-festival in 2014
Binnenstraat oostkant
Taart voor ons 25-feest
Binnenstraatgedicht
Prikbord en leestafel binnenstraat
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Voor de viering van 1e advent
Oostkant van het gebouw
Privétuin
Twee privétuinen
Inwijding nieuwe groepsterras
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Vanaf het Kruidplein
Wasserette
Privéwoning met dakterras

In 1982 begon een groepje plannen te maken over een woongroep om iets te kunnen betekenen voor elkaar en anderen. In 1989 ging de eerste paal de grond in van ons moderne houtskelet gebouw in de Romolenpolder, een wijkje dat ontwikkeld is met de MW2-gedachte (Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken) als basis.

Onder supervisie van architect Menno Vissers en aannemer Joop Klein (tevens groepsleden), bouwde de organisch gegroeide initiatiefgroep zelf het gebouw met hulp van familie en vrienden.

Er wonen nog steeds veel mensen van het eerste uur. Bijna 35 jaar later is de groep natuurlijk deels anders, maar nog altijd vitaal en in ontwikkeling, steeds weer zoekend naar de vorm die ons past. De groep is klein genoeg om van een gemeenschap te kunnen spreken waarin je elkaar voldoende ontmoet, en groot genoeg om niet beknellend aan te voelen. Mede door de goede balans tussen privéleven en collectief leven zijn we al zo lang een stabiele groep.