Woongroep Haarlem
Voor ons 25-festival in 2014
Privéwoning met dakterras
Vanaf het Kruidplein
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Prikbord en leestafel binnenstraat
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Taart voor ons 25-feest
Terras bij de groepsruimte
Oostkant van het gebouw
Knutselen met Driekoningen
Zithoek groepsruimte
Voor de viering van 1e advent
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
Picknick tijdens een groepsweekend
Groepskeuken
Privétuin
Wasserette
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Middenvide van de binnenstraat
Binnenstraatgedicht
Binnenstraat oostkant
Na een ‘binnenstraatdiner’
Twee privétuinen
Binnenstraattafel
Oostkant en zicht op de overburen van ‘Klimop’
Vide westkant van de binnenstraat
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Inwijding nieuwe groepsterras
1e advent in onze kapel
Jubileumviering 25 jaar
Kaarsje branden in de kapel
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Nieuwe bewoners welkom heten
Binnenstraat vide oostkant
Groepsruimte

In 1982 begon een groepje plannen te maken over een woongroep om iets te kunnen betekenen voor elkaar en anderen. In 1989 ging de eerste paal de grond in van ons moderne houtskelet gebouw in de Romolenpolder, een wijkje dat ontwikkeld is met de MW2-gedachte (Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken) als basis.

Onder supervisie van architect Menno Vissers en aannemer Joop Klein (tevens groepsleden), bouwde de organisch gegroeide initiatiefgroep zelf het gebouw met hulp van familie en vrienden.

Er wonen nog steeds veel mensen van het eerste uur. Zo’n 30 jaar later is de groep natuurlijk deels anders, maar nog altijd vitaal en in ontwikkeling, steeds weer zoekend naar de vorm die ons past. De groep is klein genoeg om van een gemeenschap te kunnen spreken waarin je elkaar voldoende ontmoet, en groot genoeg om niet beknellend aan te voelen. Mede door de goede balans tussen privéleven en collectief leven zijn we al zo lang een stabiele groep.