Woongroep Haarlem
Binnenstraat oostkant
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Terras bij de groepsruimte
Luchtfoto (drone)
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
Twee privétuinen
Knutselen met Driekoningen
Nieuwe bewoners welkom heten
1e advent in onze kapel
Picknick tijdens een groepsweekend
Wasserette
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Vanaf het Kruidplein
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Inwijding nieuwe groepsterras
Binnenstraatgedicht
Taart voor ons 25-feest
Groepskeuken
Vide westkant van de binnenstraat
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Voor de viering van 1e advent
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Na een ‘binnenstraatdiner’
Oostkant van het gebouw
Binnenstraattafel
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Prikbord en leestafel binnenstraat
Zithoek groepsruimte
Jubileumviering 25 jaar
Binnenstraat vide oostkant
Privéwoning met dakterras
Groepsruimte
Startweekend 2019 in Salland, Maathoeve
Kaarsje branden in de kapel
Voor ons 25-festival in 2014
Middenvide van de binnenstraat
Privétuin

In 1982 begon een groepje plannen te maken over een woongroep om iets te kunnen betekenen voor elkaar en anderen. In 1989 ging de eerste paal de grond in van ons moderne houtskelet gebouw in de Romolenpolder, een wijkje dat ontwikkeld is met de MW2-gedachte (Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken) als basis.

Onder supervisie van architect Menno Vissers en aannemer Joop Klein (tevens groepsleden), bouwde de organisch gegroeide initiatiefgroep zelf het gebouw met hulp van familie en vrienden.

Er wonen nog steeds veel mensen van het eerste uur. Ruim 30 jaar later is de groep natuurlijk deels anders, maar nog altijd vitaal en in ontwikkeling, steeds weer zoekend naar de vorm die ons past. De groep is klein genoeg om van een gemeenschap te kunnen spreken waarin je elkaar voldoende ontmoet, en groot genoeg om niet beknellend aan te voelen. Mede door de goede balans tussen privéleven en collectief leven zijn we al zo lang een stabiele groep.