Woongroep Haarlem
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Wasserette
Binnenstraat vide oostkant
Jubileumviering 25 jaar
Binnenstraat oostkant
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Groepsruimte
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Prikbord en leestafel binnenstraat
Startweekend 2019 in Salland, Maathoeve
Privéwoning met dakterras
1e advent in onze kapel
Picknick tijdens een groepsweekend
Voor ons 25-festival in 2014
Inwijding nieuwe groepsterras
Na een ‘binnenstraatdiner’
Vide westkant van de binnenstraat
Terras bij de groepsruimte
Middenvide van de binnenstraat
Binnenstraatgedicht
Twee privétuinen
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Nieuwe bewoners welkom heten
Kaarsje branden in de kapel
Groepskeuken
Oostkant van het gebouw
Voor de viering van 1e advent
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Binnenstraattafel
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
Privétuin
Vanaf het Kruidplein
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Zithoek groepsruimte
Knutselen met Driekoningen
Taart voor ons 25-feest
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
Luchtfoto (drone)

In 1982 begon een groepje plannen te maken over een woongroep om iets te kunnen betekenen voor elkaar en anderen. In 1989 ging de eerste paal de grond in van ons moderne houtskelet gebouw in de Romolenpolder, een wijkje dat ontwikkeld is met de MW2-gedachte (Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken) als basis.

Onder supervisie van architect Menno Vissers en aannemer Joop Klein (tevens groepsleden), bouwde de organisch gegroeide initiatiefgroep zelf het gebouw met hulp van familie en vrienden.

Er wonen nog steeds veel mensen van het eerste uur. Ruim 30 jaar later is de groep natuurlijk deels anders, maar nog altijd vitaal en in ontwikkeling, steeds weer zoekend naar de vorm die ons past. De groep is klein genoeg om van een gemeenschap te kunnen spreken waarin je elkaar voldoende ontmoet, en groot genoeg om niet beknellend aan te voelen. Mede door de goede balans tussen privéleven en collectief leven zijn we al zo lang een stabiele groep.