Woongroep Haarlem
Luchtfoto (drone)
Binnenstraatgedicht
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Binnenstraattafel
Zithoek groepsruimte
Voor de viering van 1e advent
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Kaarsje branden in de kapel
1e advent in onze kapel
Binnenstraat vide oostkant
Binnenstraat oostkant
Na een ‘binnenstraatdiner’
Vide westkant van de binnenstraat
Privétuin
Jubileumviering 25 jaar
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Terras bij de groepsruimte
Inwijding nieuwe groepsterras
Privéwoning met dakterras
Vanaf het Kruidplein
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Startweekend 2019 in Salland, Maathoeve
Taart voor ons 25-feest
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
Picknick tijdens een groepsweekend
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Prikbord en leestafel binnenstraat
Knutselen met Driekoningen
Middenvide van de binnenstraat
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
Oostkant van het gebouw
Wasserette
Voor ons 25-festival in 2014
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Nieuwe bewoners welkom heten
Twee privétuinen
Groepsruimte
Groepskeuken

In 1982 begon een groepje plannen te maken over een woongroep om iets te kunnen betekenen voor elkaar en anderen. In 1989 ging de eerste paal de grond in van ons moderne houtskelet gebouw in de Romolenpolder, een wijkje dat ontwikkeld is met de MW2-gedachte (Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken) als basis.

Onder supervisie van architect Menno Vissers en aannemer Joop Klein (tevens groepsleden), bouwde de organisch gegroeide initiatiefgroep zelf het gebouw met hulp van familie en vrienden.

Er wonen nog steeds veel mensen van het eerste uur. Ruim 30 jaar later is de groep natuurlijk deels anders, maar nog altijd vitaal en in ontwikkeling, steeds weer zoekend naar de vorm die ons past. De groep is klein genoeg om van een gemeenschap te kunnen spreken waarin je elkaar voldoende ontmoet, en groot genoeg om niet beknellend aan te voelen. Mede door de goede balans tussen privéleven en collectief leven zijn we al zo lang een stabiele groep.