Woongroep Haarlem
Privéwoning met dakterras
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Oostkant en zicht op de overburen van ‘Klimop’
Groepsruimte
Prikbord en leestafel binnenstraat
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Vanaf het Kruidplein
Binnenstraattafel
Vide westkant van de binnenstraat
Jubileumviering 25 jaar
Middenvide van de binnenstraat
Twee privétuinen
Knutselen met Driekoningen
Na een ‘binnenstraatdiner’
Voor de viering van 1e advent
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
Binnenstraat oostkant
Picknick tijdens een groepsweekend
Inwijding nieuwe groepsterras
Taart voor ons 25-feest
Binnenstraatgedicht
Kaarsje branden in de kapel
Nieuwe bewoners welkom heten
Zithoek groepsruimte
Voor ons 25-festival in 2014
Binnenstraat vide oostkant
Wasserette
1e advent in onze kapel
Terras bij de groepsruimte
Oostkant van het gebouw
Privétuin
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Groepskeuken
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes

In 1982 begon een groepje plannen te maken over een woongroep om iets te kunnen betekenen voor elkaar en anderen. In 1989 ging de eerste paal de grond in van ons moderne houtskelet gebouw in de Romolenpolder, een wijkje dat ontwikkeld is met de MW2-gedachte (Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken) als basis.

Onder supervisie van architect Menno Vissers en aannemer Joop Klein (tevens groepsleden), bouwde de organisch gegroeide initiatiefgroep zelf het gebouw met hulp van familie en vrienden.

Er wonen nog steeds veel mensen van het eerste uur. Zo’n 30 jaar later is de groep natuurlijk deels anders, maar nog altijd vitaal en in ontwikkeling, steeds weer zoekend naar de vorm die ons past. De groep is klein genoeg om van een gemeenschap te kunnen spreken waarin je elkaar voldoende ontmoet, en groot genoeg om niet beknellend aan te voelen. Mede door de goede balans tussen privéleven en collectief leven zijn we al zo lang een stabiele groep.