Woongroep Haarlem
Wasserette
Privéwoning met dakterras
Twee privétuinen
Oostkant van het gebouw
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Binnenstraattafel
Luchtfoto (drone)
Groepsruimte
Binnenstraat oostkant
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
Binnenstraatgedicht
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Zithoek groepsruimte
Voor ons 25-festival in 2014
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Terras bij de groepsruimte
Inwijding nieuwe groepsterras
Startweekend 2019 in Salland, Maathoeve
Kaarsje branden in de kapel
Knutselen met Driekoningen
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Prikbord en leestafel binnenstraat
Jubileumviering 25 jaar
Vanaf het Kruidplein
Nieuwe bewoners welkom heten
Na een ‘binnenstraatdiner’
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Taart voor ons 25-feest
Middenvide van de binnenstraat
Groepskeuken
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Vide westkant van de binnenstraat
Picknick tijdens een groepsweekend
Voor de viering van 1e advent
1e advent in onze kapel
Privétuin
Binnenstraat vide oostkant
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis

We willen samenleven. Als goede buren en soms meer dan dat. We zijn geen hemelbestormers maar proberen vorm te geven aan ‘het goede leven’. Van oorsprong zijn we een oecumenische groep, geïnspireerd op de christelijke traditie. Het gaat erom dat mensen zich aan elkaar én aan een visie verbinden, en elkaar helpen die te blijven realiseren. Een visie gebouwd op gedeelde waarden biedt veel grotere kansen voor duurzaamheid, welzijn en geluk (*). Dat is waarom we hechten aan onze open christelijke identiteit.

We proberen er voor elkaar en onze naaste te zijn, ieder op zijn eigen wijze. Als huisgenoten van twaalf vaste huishoudens leven we het groepsleven met zes tijdelijke huisgenoten samen. Daarnaast is er ook een huurkamer die als plek voor korte opvang-in-nood dient van mensen uit ons netwerk die enkele weken onderdak nodig hebben. Onder het motto: “Samen een kleine stap vooruit op een breed terrein” doen we ons best een omgeving te scheppen die ‘het goede leven’ helpt vormgeven. Door het samenwonen kunnen we op een aantal terreinen meer betekenen dan wanneer we ieder apart zouden wonen. Met zoveel leeftijden, opvattingen, levensbeschouwing is dat niet vanzelfsprekend en het vraagt steeds weer je verdiepen in elkaar.

De woongroep stimuleert bewust leven op het gebied van gastvrijheid, milieu, energie: de gezamenlijke energie wordt opgewekt door zonnecollectoren; er staat een kringloopkast in de binnenstraat; we delen wasmachines en gereedschap.

(*) n.a.v. publicatie Martine Vonk “Sustainibility and Quality of Life”