Woongroep Haarlem
Vanaf het Kruidplein
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Taart voor ons 25-feest
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Kaarsje branden in de kapel
Nieuwe bewoners welkom heten
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Inwijding nieuwe groepsterras
Wasserette
Groepsruimte
Twee privétuinen
Binnenstraat oostkant
Na een ‘binnenstraatdiner’
Privétuin
Terras bij de groepsruimte
Binnenstraatgedicht
Middenvide van de binnenstraat
Privéwoning met dakterras
1e advent in onze kapel
Prikbord en leestafel binnenstraat
Oostkant van het gebouw
Jubileumviering 25 jaar
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
Picknick tijdens een groepsweekend
Groepskeuken
Knutselen met Driekoningen
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Startweekend 2019 in Salland, Maathoeve
Vide westkant van de binnenstraat
Zithoek groepsruimte
Voor ons 25-festival in 2014
Voor de viering van 1e advent
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Binnenstraat vide oostkant
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
Luchtfoto (drone)
Binnenstraattafel

We willen samenleven. Als goede buren en soms meer dan dat. We zijn geen hemelbestormers maar proberen vorm te geven aan ‘het goede leven’. Van oorsprong zijn we een oecumenische groep, geïnspireerd op de christelijke traditie. Het gaat erom dat mensen zich aan elkaar én aan een visie verbinden, en elkaar helpen die te blijven realiseren. Een visie gebouwd op gedeelde waarden biedt veel grotere kansen voor duurzaamheid, welzijn en geluk (*). Dat is waarom we hechten aan onze open christelijke identiteit.

We proberen er voor elkaar en onze naaste te zijn, ieder op zijn eigen wijze. Als huisgenoten van twaalf vaste huishoudens leven we het groepsleven met zes tijdelijke huisgenoten samen. Daarnaast is er ook een huurkamer die als plek voor korte opvang-in-nood dient van mensen uit ons netwerk die enkele weken onderdak nodig hebben. Onder het motto: “Samen een kleine stap vooruit op een breed terrein” doen we ons best een omgeving te scheppen die ‘het goede leven’ helpt vormgeven. Door het samenwonen kunnen we op een aantal terreinen meer betekenen dan wanneer we ieder apart zouden wonen. Met zoveel leeftijden, opvattingen, levensbeschouwing is dat niet vanzelfsprekend en het vraagt steeds weer je verdiepen in elkaar.

De woongroep stimuleert bewust leven op het gebied van gastvrijheid, milieu, energie: de gezamenlijke energie wordt opgewekt door zonnecollectoren; er staat een kringloopkast in de binnenstraat; we delen wasmachines en gereedschap.

(*) n.a.v. publicatie Martine Vonk “Sustainibility and Quality of Life”