Woongroep Haarlem
Knutselen met Driekoningen
Groepskeuken
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Binnenstraat oostkant
Nieuwe bewoners welkom heten
Picknick tijdens een groepsweekend
1e advent in onze kapel
Twee privétuinen
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Jubileumviering 25 jaar
Wasserette
Zithoek groepsruimte
Na een ‘binnenstraatdiner’
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Voor de viering van 1e advent
Startweekend 2019 in Salland, Maathoeve
Luchtfoto (drone)
Binnenstraat vide oostkant
Privétuin
Groepsruimte
Privéwoning met dakterras
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
Binnenstraattafel
Prikbord en leestafel binnenstraat
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Vanaf het Kruidplein
Binnenstraatgedicht
Kaarsje branden in de kapel
Terras bij de groepsruimte
Voor ons 25-festival in 2014
Taart voor ons 25-feest
Middenvide van de binnenstraat
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Vide westkant van de binnenstraat
Oostkant van het gebouw
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
Inwijding nieuwe groepsterras

We willen samenleven. Als goede buren en soms meer dan dat. We zijn geen hemelbestormers maar proberen vorm te geven aan ‘het goede leven’. Van oorsprong zijn we een oecumenische groep, geïnspireerd op de christelijke traditie. Het gaat erom dat mensen zich aan elkaar én aan een visie verbinden, en elkaar helpen die te blijven realiseren. Een visie gebouwd op gedeelde waarden biedt veel grotere kansen voor duurzaamheid, welzijn en geluk (*). Dat is waarom we hechten aan onze open christelijke identiteit.

We proberen er voor elkaar en onze naaste te zijn, ieder op zijn eigen wijze. Als huisgenoten van dertien vaste huishoudens leven we het groepsleven met vijf tijdelijke huisgenoten samen. Daarnaast is er ook een huurkamer die als plek voor korte opvang-in-nood dient van mensen uit ons netwerk die enkele weken onderdak nodig hebben. Onder het motto: “Samen een kleine stap vooruit op een breed terrein” doen we ons best een omgeving te scheppen die ‘het goede leven’ helpt vormgeven. Door het samenwonen kunnen we op een aantal terreinen meer betekenen dan wanneer we ieder apart zouden wonen. Met zoveel leeftijden, opvattingen, levensbeschouwing is dat niet vanzelfsprekend en het vraagt steeds weer je verdiepen in elkaar.

De woongroep stimuleert bewust leven op het gebied van gastvrijheid, milieu, energie: de gezamenlijke energie wordt opgewekt door zonnecollectoren; er staat een kringloopkast in de binnenstraat; we delen wasmachines en gereedschap.

(*) n.a.v. publicatie Martine Vonk “Sustainibility and Quality of Life”