Woongroep Haarlem
Na een ‘binnenstraatdiner’
Binnenstraat oostkant
Jubileumviering 25 jaar
1e advent in onze kapel
Binnenstraatgedicht
Privétuin
Terras bij de groepsruimte
Oostkant van het gebouw
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Inwijding nieuwe groepsterras
Twee privétuinen
Voor de viering van 1e advent
Vide westkant van de binnenstraat
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Luchtfoto (drone)
Picknick tijdens een groepsweekend
Binnenstraattafel
Zithoek groepsruimte
Nieuwe bewoners welkom heten
Taart voor ons 25-feest
Kaarsje branden in de kapel
Vanaf het Kruidplein
Groepsruimte
Knutselen met Driekoningen
Voor ons 25-festival in 2014
Wasserette
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Groepskeuken
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
Prikbord en leestafel binnenstraat
Middenvide van de binnenstraat
Binnenstraat vide oostkant
Privéwoning met dakterras

We willen samenleven. Als goede buren en soms meer dan dat. We zijn geen hemelbestormers maar proberen vorm te geven aan ‘het goede leven’. Van oorsprong zijn we een oecumenische groep, geïnspireerd op de christelijke traditie. Het gaat erom dat mensen zich aan elkaar én aan een visie verbinden, en elkaar helpen die te blijven realiseren. Een visie gebouwd op gedeelde waarden biedt veel grotere kansen voor duurzaamheid, welzijn en geluk (*). Dat is waarom we hechten aan onze open christelijke identiteit.

We proberen er voor elkaar en onze naaste te zijn, ieder op zijn eigen wijze. Als huisgenoten van twaalf vaste huishoudens leven we het groepsleven met zes tijdelijke huisgenoten samen. Daarnaast is er ook een huurkamer die als plek voor korte opvang dient. Deze is bijna altijd in gebruik door mensen die kort onderdak nodig hebben. Onder het motto: “Samen een kleine stap vooruit op een breed terrein” doen we ons best een omgeving te scheppen die ‘het goede leven’ helpt vormgeven. Door het samenwonen kunnen we op een aantal terreinen meer betekenen dan wanneer we ieder apart zouden wonen. Met zoveel leeftijden, opvattingen en manieren van geloofsbeleving is dat niet vanzelfsprekend en het vraagt steeds weer je verdiepen in elkaar.

De woongroep stimuleert bewust leven op het gebied van gastvrijheid, milieu, energie: de gezamenlijke energie wordt opgewekt door zonnecollectoren; er staat een kringloopkast in de binnenstraat; we delen wasmachines en gereedschap.

(*) n.a.v. publicatie Martine Vonk “Sustainibility and Quality of Life”