Woongroep Haarlem
Twee privétuinen
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Privéwoning met dakterras
Picknick tijdens een groepsweekend
Groepskeuken
Voor ons 25-festival in 2014
Middenvide van de binnenstraat
Privétuin
Knutselen met Driekoningen
Wasserette
Na een ‘binnenstraatdiner’
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Taart voor ons 25-feest
Jubileumviering 25 jaar
Startweekend 2019 in Salland, Maathoeve
Zithoek groepsruimte
Vide westkant van de binnenstraat
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Luchtfoto (drone)
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Binnenstraat vide oostkant
Voor de viering van 1e advent
Prikbord en leestafel binnenstraat
Terras bij de groepsruimte
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
1e advent in onze kapel
Kaarsje branden in de kapel
Binnenstraat oostkant
Binnenstraattafel
Inwijding nieuwe groepsterras
Vanaf het Kruidplein
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Nieuwe bewoners welkom heten
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Binnenstraatgedicht
Oostkant van het gebouw
Groepsruimte

We willen samenleven. Als goede buren en soms meer dan dat. We zijn geen hemelbestormers maar proberen vorm te geven aan ‘het goede leven’. Van oorsprong zijn we een oecumenische groep, geïnspireerd op de christelijke traditie. Het gaat erom dat mensen zich aan elkaar én aan een visie verbinden, en elkaar helpen die te blijven realiseren. Een visie gebouwd op gedeelde waarden biedt veel grotere kansen voor duurzaamheid, welzijn en geluk (*). Dat is waarom we hechten aan onze open christelijke identiteit.

We proberen er voor elkaar en onze naaste te zijn, ieder op zijn eigen wijze. Als huisgenoten van twaalf vaste huishoudens leven we het groepsleven met zes tijdelijke huisgenoten samen. Daarnaast is er ook een huurkamer die als plek voor korte opvang-in-nood dient van mensen uit ons netwerk die enkele weken onderdak nodig hebben. Onder het motto: “Samen een kleine stap vooruit op een breed terrein” doen we ons best een omgeving te scheppen die ‘het goede leven’ helpt vormgeven. Door het samenwonen kunnen we op een aantal terreinen meer betekenen dan wanneer we ieder apart zouden wonen. Met zoveel leeftijden, opvattingen, levensbeschouwing is dat niet vanzelfsprekend en het vraagt steeds weer je verdiepen in elkaar.

De woongroep stimuleert bewust leven op het gebied van gastvrijheid, milieu, energie: de gezamenlijke energie wordt opgewekt door zonnecollectoren; er staat een kringloopkast in de binnenstraat; we delen wasmachines en gereedschap.

(*) n.a.v. publicatie Martine Vonk “Sustainibility and Quality of Life”