Woongroep Haarlem
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Wasserette
Groepskeuken
Groepsruimte
Binnenstraatgedicht
Bijdrage van medebewoner tijdens groepsweekend
Voor de viering van 1e advent
Jubileumviering 25 jaar
Voor ons 25-festival in 2014
Startweekend 2019 in Salland, Maathoeve
Terras bij de groepsruimte
Kunst in de Binnenstraat (30 jaar woongroep)
Vide westkant van de binnenstraat
Groepsweekend 2017 Voerstreek
Privétuin
Privéwoning met dakterras
Na een hilarische speurtocht in een bekend warenhuis
Na een ‘binnenstraatdiner’
Twee privétuinen
Zithoek groepsruimte
Taart voor ons 25-feest
Binnenstraat oostkant
Picknick tijdens een groepsweekend
Luchtfoto (drone)
Vanaf het Kruidplein
Klussenlijst voor een ‘bouwdag’
Op een van de jaarlijkse ‘groepsweekends’
Binnenstraattafel
Knutselen met Driekoningen
Nieuwe bewoners welkom heten
Kaarsje branden in de kapel
1e advent in onze kapel
Middenvide van de binnenstraat
Een ‘kleine tafel’ in de groepsruimte
Binnenstraat vide oostkant
Begin Lavendelstraat, zicht op de werkruimtes
Inwijding nieuwe groepsterras
Mededelingenbord in de middenvide van de binnenstraat
Prikbord en leestafel binnenstraat
Oostkant van het gebouw

We willen samenleven. Als goede buren en soms meer dan dat. We zijn geen hemelbestormers maar proberen vorm te geven aan ‘het goede leven’. Van oorsprong zijn we een oecumenische groep, geïnspireerd op de christelijke traditie. Het gaat erom dat mensen zich aan elkaar én aan een visie verbinden, en elkaar helpen die te blijven realiseren. Een visie gebouwd op gedeelde waarden biedt veel grotere kansen voor duurzaamheid, welzijn en geluk (*). Dat is waarom we hechten aan onze open christelijke identiteit.

We proberen er voor elkaar en onze naaste te zijn, ieder op zijn eigen wijze. Als huisgenoten van dertien vaste huishoudens leven we het groepsleven met vijf tijdelijke huisgenoten samen. Daarnaast is er ook een huurkamer die als plek voor korte opvang-in-nood dient van mensen uit ons netwerk die enkele weken onderdak nodig hebben. Onder het motto: “Samen een kleine stap vooruit op een breed terrein” doen we ons best een omgeving te scheppen die ‘het goede leven’ helpt vormgeven. Door het samenwonen kunnen we op een aantal terreinen meer betekenen dan wanneer we ieder apart zouden wonen. Met zoveel leeftijden, opvattingen, levensbeschouwing is dat niet vanzelfsprekend en het vraagt steeds weer je verdiepen in elkaar.

De woongroep stimuleert bewust leven op het gebied van gastvrijheid, milieu, energie: de gezamenlijke energie wordt opgewekt door zonnecollectoren; er staat een kringloopkast in de binnenstraat; we delen wasmachines en gereedschap.

(*) n.a.v. publicatie Martine Vonk “Sustainibility and Quality of Life”